Om mig


Gennem mit professionelle virke og i mit privatliv, har jeg altid haft en stor interesse for menneskers trivsel og sundhed. 


Jeg støtter mennesker i, at opnå en større seksuel sundhed.


Du vil opleve mig, som nærværende og aktivt lyttende og jeg forholder mig åbent og fordomsfrit til det, du kommer med af problemer og udfordringer. 


Jeg ser seksualiteten, som foranderlig og lunefuld og noget som forandrer sig igennem hele livet. Det er en interaktion mellem vores krop, følelser, netværk, opvækst, forventninger og kulturelle normer.


Uanset din problemstilling så er du meget velkommen til at kontakte mig. Lad os tale om det.


Nedenstående har jeg særlig viden indenfor:

  

  • Graviditet og forældreskab
  • At miste et barn og hvilken påvirkning dette har på det seksuelle samliv
  • Samliv og parforhold når man er forældre til et barn med handicap 
  • Fertilitet og ufrivillig barnløshed
  • Kvinder og nedsat lyst  
  • Smertetilstande relateret til klimakteriet
  • Bodyimage og seksualitet
  • Inkontinens og seksualitet
  • PræventionFaglige fællesskaber 


DACS - Dansk Forening for Klinisk Sexologi


FMS - Foreningen for Mastere i Sexologi


Uddannelsesmæssig baggrund


Master i Sexologi, Aalborg Universitet 


Masterafhandling: “Tabet af et barn, seksualitet og den sundhedsprofessionelles rolle - et kvalitativt studie af seksualiteten hos par der mister et barn under graviditeten og deres oplevelse af, hvordan sundhedsprofessionelle håndterer dette”

https://projekter.aau.dk


Professionsbachelor i Sygepleje, Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, Frederiksberg, København


Sonograf  - Føtalmedicinsk ultralyd af gravide